Declaratia 112 - Termen de depunere

Declaratia 112 Termen de Depunere

 

Termenul de depunere a declarației

 

FORMULARUL 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" se depune lunar, până la data de 25 ,inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, începând cu data de 25 februarie 2011, la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii

 

Informaţii în completare