Declaratia 112 - Depunere

Declaratia 112 Depunere

Unde se depune?

Organul fiscal în a cărui evidență contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții.

Informaţii în completare