Intrebari si Raspunsuri 10 - Page 10

Declaratia 112 Intrebari si Raspunsuri - Intrebari si Raspunsuri 10

Intrebare:

In cazul concediilor medicale pentru accident de munca sau boala profesionala
suportate de catre angajator, respectiv peste 5 zile, ce se intampla cu limitarea impusa in
programul de validare? Angajatorul poate suporta mai mult de 5 zile.

Raspuns:

Pentru condii pe accident de munca si boala profesionala angajatorul plateste
doar primele 3 zile.
Lege 346/2002 (ART. 34 Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă în cazul
accidentului de muncă sau al bolii profesionale se suportă în primele 3 zile de incapacitate de
către angajator, iar din a 4-a zi de incapacitate, din contribuţia de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale.)
Pentru concedii medicale conform OUG 158/2005 angajatorul plateste primele 5 zile:
OUG158/2005:ART. 12 Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după
cum urmează:
A. de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă;
B. din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu:
a) ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării
incapacităţii temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art.
1 alin. (1) lit. C şi alin. (2).
Concediile medicale ptr accidente de munca nu se completeaza in sectiunea D
Daca accidentul de munca nu este confirmat de Casa de Pensii (Directia de accidente de munca)
atunci concediul medical este asimilat concediului pe OUG 158 (de accea este limitare) Intrebare : In cazul veniturilor acordate in luni ulterioare inchiderii contractului de munca
(diferente de venit pt perioada anterioara, alte drepturi, etc) se cere in programul de validare si
timp lucrat – evident acesta nu exista – cum se raporteaaza? Ce se trece la timp lucrat?

Raspuns:

Pentru sanatate nu este nevoie sa se completeze timp de lucru ci doar sa se adauge
la suma primita de angajat in luna de raportare si suma din luna anterioara.Daca nu a lucrat in
luna de raportare (are contract incheiat) il va raporta pe tip asigurat fara contract de munca.


Intrebare:

Contractele civile sunt limitate ca suma de plata – exista prevedere legala in acest
sens?
Raspuns : Este vorba de conventii civile sau drepturi de autor. Exista limita pentru sumele
de plata conform OUG 94/2010 la 5 salarii medii brute
Contributia de sanatate pentru aceste tipuri de persoane nu se depune prin declaratia unica


Intrebare:

In ce declaratie se raporteaza contributia pentru persoane cu handicap?
Raspuns : In Declaratia 100 . In OPANAF nr 73/2011 la poz. 24 din Nomenclatorul
obligatiilor de plata la Bugetul de Stat exista "Vărsăminte de la persoanele juridice, pentru
persoanele cu handicap neîncadrate"


Intrebare:

In Declaratia 112 se fac corelatii cu declaratiile anterioare ?
Raspuns : Corelatiile cu declaratiile depuse anterior se vor face la casele de pensii , sanatate
, somaj .


Intrebare:

In legatură cu completarea D112 am întalnit următoarea situaţie: avem
sume de recuperat din lunile anterioare din "Contribuţia pentru concedii si
indemnizaţii de la persoane juridice sau fizice care au calitatea de
angajator" (pozitia nr.15 din nomenclator) şi nu stim cum putem evidentia
aceasta sumă, astfel încât să nu mai primim mesaj de eroare cand completăm
randul 2 "Suma deductibilă" în limita sumei datorate în lună.

Raspuns:

În conformitate cu prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificãăi prin Legea nr.399/2007,
cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2010, indemnizaţiile pot fi
solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data
de la care beneficiarul era în drept sã le solicite. Astfel, de la momentul
intrării în vigoare a OUG nr. 36/2010, angajatorii nu mai pot solicita,
respectiv, nu mai pot recupera din contribuţia datorată în luna de raportare,
sume reprezentând indemnizaţii plătite de către aceştia asiguraţilor, care
depãăşesc suma contribuţiilor datorate, dacă este depăşit termenul de 90 de
zile de la data la care era în drept sã le solicite/recupereze.
De asemenea, art. 38 alin. (2) din OUG nr. 158/2005 a fost modificat prin OUG
nr. 117/2010 şi începând cu ianuarie 2011 sumele reprezentând indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate,achitate de angajator asiguraţilor salariaţi,
care depăsesc contribuţia datorată în luna de raportare, nu se mai pot
recupera din contribuţiile datorate în viitor, ci numai prin cerere de
restituire depusă la casa de asigurări de sănătate. PRECIZARE
Venit brut realizat condiţii normale(se înscrie câştigul brut neplafonat
realizat de asigurat în condiţii normale de muncă în vederea calculării
contribuţiilor de asigurări sociale pentru pensii conform OUG 117/2010,
exclusiv sumele exceptate de prezenta ordonanţă de urgenţă). Nu se includ
indemnizaţiile de asigurări sociale)


Informaţii în completare